Jūlijā un augustā Contemplatio Zoom meditācijas rīti

Jūlijā un augustā Contemplatio Zoom meditācijas rīti notiks trešdienās plkst. 7.00

Vasaras atvaļinājumu laikā regulārās kopīgās meditācijas notiks trešdienās plkst. 7.00. Meditācijas vadīs sertificēts kontemplācijas skolotājs Ilmārs Latkovskis. Esam izveidojuši pastāvīgu zoom pieeju:

https://saite.lv/S1hqU
ID: 566 963 9562.
Password: 471527

Šajā trešdienā 1. jūlijā  plkst. 7.00 – 7.30 Ilmāra Latkovska meditācijas impulss būs no Edvarta Virzas “Straumēniem”.

“Es “Straumēnus” esmu vienmēr uzskatījis par latviešu kontemplatīvās mistikas klasiku un šedevru”, saka Ilmārs. “Šī vasara ir devusi jaunu impulsu izbaudīt “Straumēnus”. Iztēlojies, kā Virza raksta par klēti: “Tāpat kā pa visu dzīves gājumu krāta gudrība un pieredzējumi ir izsakāmi vienā teikumā, tā viss, kas bija audzis trīssimts pūrvietu lielajos laukos, sabira dažos apcirkņos. Izkliedēto lielumu saspiest mazumā, bet ar visām lieluma īpašībām – ir cilvēcisko pūļu galamērķis.””

2020-06-30T11:33:46+00:00 30/06/2020|