Literatūra 2019-08-20T14:49:55+00:00

Literatūra

Ieteicamā literatūra par kontemplāciju (meditāciju) un personības garīgo pārveidi

// komentāri: Ilmārs Latkovskis

Gosvami A. Kvantu radošums. Kā apzināties un attīstīt savu radošumu, izmantojot jaunu realitātes uztveri. Lietusdārzs.

Autors apraksta radošumu no kvantu fizikas skatu punkta. Visums pats par sevi ir radošs. Kā lai mēs to notveram un pieskaņojamies tam? Autors populārzinātniski izklāsta radošuma mehānismu, apraksta kvantu lēcienu radošuma ģenēzē. Sniegti daži vingrinājumi radošuma treniņam.

Thiķs Ņ. Bailes. Padomi kā izkļūt no dzīves virpuļiem. Sētava.

Bailes ir tās važas, kas mūs apņem kopš dzimšanas. Bailes mums neļauj dzīvot tagadnē, adekvāti uztver realitāti un būt laimīgiem. Autors uz šiem jautājumiem skatās no budisma pozīcijām, reizēm norādot uz līdzībām arī kristietībā. Grāmatā iekļaut vairāki vairāki praktiski padomi, kā bailes transformēt pozitīvā un radošā attieksmē pret dzīvi.

Friks T. Dziļā atmošanās. Zvaigzne ABC.

T. Friks ir dzīves filosofs, kurš savā darbā ļoti praktiski runā par garīgo atmošanos. Viņš pievēršas jautājumiem, kā atmostoties kopīgai Visuma plūsmai, tomēr palikt “dzīvam cilvēkam” ar savu individualitāti, arī ar kvalitātēm, no kurām citas garīgās tradīcijas liek galīgi norobežoties – bailēm, pieķeršanos, dusmām. “Man ļoti patīk tas, ka esmu cilvēks”, raksta T. Friks. Grāmatā ir aprakstīti arī vairāki meditatīvi vingrinājumi.

Anonīms 14.gs. autors. Neziņas mākonis.  Zvaigzne ABC.

Kristīgās mistikas klasika. Joprojām aktuāli jautājumi par kontemplāciju, lai gan darbs radīts pirms vairākiem gadsimtiem. Vienkārša valoda bez pārgudrības. Ceļš uz viedumu ved nevis caur pārgudrību un konceptuālismu, bet gan padevīgu un pacietīgu ļaušanos neziņai. „Lepns, spriedelējošs un ar pārbagātu iztēli apveltīts prāts rada reliģisku liekulību. Kontrolē un ierobežo šādas sīkumainas tieksmes (..) Katrs, kurš vēlas izrādīties gudrāks un zinošāks kādā akadēmiskā disciplīnā, vienalga – reliģiskā vai laicīgā, vienīgi alkst pēc glaimiem.”

Čedrone P. Lēciens nezināmajā. Kā atbrīvoties no veciem ieradumiem un bailēm.  Zvaigzne ABC.

Mums visiem piemīt tieksme bēgt prom no tagadējā brīža. Lielākā daļa, kuri traucas ar auto 130 km/h domās ir kaut kur prom, nav klātesoši. Tibetiešu “šenpa” nozīmē prombūtni, nebūt klātesošam. “Šenpa” mūs pārņem, kad tiek aizskarta kāda mūsu vājā vieta, cilvēka uzburtais paštēls. Tā ir nieze, nemiers. Autore to sauc par uzķeršanos kasīties – gan meditācijā, gan dzīvē. ‘Šenpa’ nav nedz jāpaspiež, nedz jāvairās no tās. Meditācija mūs māca apstāties un nomierināt emocijas.

Džonstons V. Dzīve mīlestībā. Zvaigzne ABC.

Viljams Džonstons ir meditācijas skolotājs, jezuītu mūks, kurš 50 gadus nodzīvojis Japānā. Viņa uzskatos un praksē ir lieliska sinerģija starp kristietību un zen. No šīs pieredzes viedokļa Džonstons vienkārši un saprotami raksta par garīgās dzīves un meditācijas jautājumiem: Mīlestība. Lūgšana. Ķermenis. Ego. Patība. Dievs. Bailes. Ciešanas. Intuīcija.

Ēriksens T.H. Mirkļa tirānija. Straujais un gausais laiks informācijas sabiedrībā. Norden AB.

Politiķis un mistiķis vienā personā – tas ir izaicinošs apvienojums. Dāgs Hammaršelds (1905-1961) daudziem likās tipisks augsta ranga politiķis. Taču, kad divus gadus pēc Hammaršelda nāves tika publicēta viņa dienasgrāmata, pārsteigtajai pasaulei atklājās pilnīgi cits Hammaršelds. Lūk, daži fragmenti no grāmatas: Tālākais ceļojums, Ir ceļojums iekšup.

// Mēs, tāpat kā bites, radām no medus pašaizsardzības indi, kuras izmantošana, kā labi zinām, nozīmē paša bojā eju.
// Būt noderīgam cilvēkiem nākotnē, nenosmokot viņu tagadnē.

Fermīns M. Zen. Zvaigzne ABC.

Grāmata, ko var izlasīt vienā elpas vilcienā, lai pēc tam pārlasītu vēl un vēl. Sižetiski tas ir intriģējošs stāsts par kaligrāfijas meistaru Kuro, kura nesatricināmo mieru saviļņo mīlestība. Taču grāmatas dziļākā vērtība ir atklāsme par to, kas ir zen, meditācija, klusums, māksla, dzīves vienkāršība un harmonija. Autors to atklāj bez teoretizēšanas, ar sadzīvisku ainu tēlojumiem.

Frīmens L., Rubenis J. Krīzes iespējas. Zvaigzne ABC.

Krīzes ir ne tikai neizbēgamas, bet tās ir pat nepieciešamas attīstības un izaugsmes dēļ. Vai mēs esam gatavi krīzi pārvērst par iespēju, nemaz jau nerunājot par izdzīvošanu? Autori aplūko meditācijas praksi kā krīžu pārvarēšanas instrumentu. Runā par “dvēseles nakts” un “iztukšošanās” pieredzēm.

Jungs K.G. Domas un atklāsmes. Zvaigzne ABC.

Karla Gustava Junga darbi ir izcils palīgs meditācijas un bezapziņas izpratnē. Jo īpaši Jungs būs noderīgs tiem, kuri sliecas vairāk uzticēties zinātniekam nevis mūkam vai mācītājam. Jungam ir izcila un paliekoša nozīme XX gadsimta psiholoģijas un filosofijas attīstībā. Pats Jungs sevi dēvēja pirmkārt par praktiķi pretstatā zinātnes teorētiķiem. Šajā darbā ir apkopoti fragmenti no dažādiem Junga darbiem.

Kistenmahere M., Hāberers T., Kistenmahers V.T. Dievs 9.0. Zvaigzne ABC.

Cilvēces apziņas attīstības vēstures un nākotnes izklāsts. Kā kopš visprimitīvāko cilšu laikiem mainījušies cilvēku uzskati par Dievu, vērtībām, savstarpējām attiecībām. Argumentācija un loģiskums, kas parāda cilvēces noieto ceļu, ļauj uzticēties arī autoru ieskicetajām nākotnes vīzijām. Būtībā stāsts ir par to pašu Kena Vilbera AQAL karti, tikai daudz vienkāršākā valodā, nezaudējot skatījuma dziļumu.

Kītings T. Tuvība ar Dievu. Ievads centrētības lūgšanā. Zvaigzne ABC.

Kītings ir ne tikai dziļš kristietis un kontemplācijas lietpratējs, bet arī psihoterapeits. “Dievišķā terapija” – tā saucas viena no šīs grāmatas nodaļām. Dievs ir vislabākais psihoterapeits. Tikai kā atrast ceļu pie viņa?

Krišnamurti Dž. Meditācijas. J.Rozes apgāds

Spraigas impresijas par meditāciju. Paradoksu un ķecerības pilnas. Reizēm šķiet, ka pat savstarpēji pretrunīgas domas. Tāds meistars kā Krišnamurti to var atļauties.

Krišnamurti Dž. Piezīmes par dzīvi. J.Rozes apgāds

Īsi sadzīviski vērojumi ar viediem vispārinājumiem: Domāšana un mīlestība. Bagātie un nabagie. Ceremonijas. Tikums. Miegs. Jutīgums. Personība. Klusums. Autoritāte. Vārdi. Dzīve pilsētā. u.c.

Mērtons T. Iekšējā pieredze. Piezīmes par kontemplāciju. Zvaigzne ABC.

Līdz kļūt par XX gadsimta izcilo kontemplācijas meistaru, Tomass Mērtons paguva izbaudīt visnotaļ trauksmainu jaunību. Tur bijis daudz kļūdu un kritienu. Tieši ar to Mērtona pieredze iegūst vēl papildu intrigu un vērtību. Arī Mērtona pieredze ir sinerģija starp Rietumu un Austrumu tradīcijām, kaut gan paša Mērtona kristīgā piederība ir dziļa un neapšaubāma.

Meins Dž. Vārds klusumā. Zvaigzne ABC.

Kabatasgrāmatiņa meditācijas iesācējam. Benediktiešu mūks Džons Meins ir viens mūsdienu ievērojamākajiem kristīgās meditācijas teorētiķiem un praktiķiem. Ļoti koncentrēts, taču pamatīgs izklāsts.

Mērtons T. Pārdomas vienatnē. Zvaigzne ABC.

Šī nelielā plānā grāmatiņa ir viens no Mērtona agrīnajiem darbiem. „Arī vislielākās apgaismības brīžos mēs klūpam un krītam. Bet, ja esam garīgā tumsā, mēs pat neapzināmies, ka esam nokrituši.”

Mūks R. Kas ir meditācija? Teorija un prakse.

Roberts Mūks ir izcilākais un dziļākais no tiem latviešu filosofiem, kuri lūkojušies meditācijas un kontemplācijas virzienā. Mūka interpretācijā meditācijā jau parādās sinerģija ne tikai starp Rietumu kristīgo tradīciju un Austrumiem (hinduisms, budisms), bet klāt nāk arī latviskais.

Paičs I. Deviņi dvēseles uzdevumi. Zvaigzne ABC.

Grāmata mūs māca atpazīt kaislības, kas kļūst par mūsu dvēseles mocītājiem – alkatība, miesaskāre, mantkārība, dusmas, skumjas, nemiers, skaudība, godkāre, lepnībā. Taču ne vienmēr tās atpazīstam un atzīstam. Ja vēlamies piedzīvot garīgu izaugsmi, tad jāsāk ar godīgu un drosmīgu sevis izziņu.

Rors R. Dievišķā deja. Trīsvienība un mūsu pārveide. Zvaigzne ABC.

Šovasar latviski izdotā kārtējā Latvijā iecienītā autora Ričarda Rora grāmata. Autoram raksturīgais neduālais skatījums arī lasītāju rosina brīvi, bez dogmām paskatīties uz kristietības vērtībām, kā arī palūkoties pašam uz sevi, uz garīgās pārveides un izaugsmes iespējām.

Rors R. Apslēptais Svēto rakstu garīgums. Zvaigzne ABC.

Ričards Rors ar sev raksturīgo neduālo pieeju ļauj no jauna paskatīties uz Svēto rakstu mācību. Tas ir pretstats daudzus gadsimtus valdošajam dogmātiskajam skatījumam. Grāmata mūsdienu cilvēkam ar kritisko domāšanu.

Rors R. Ar elpu zem ūdens. Garīgums divpadsmit soļos. Lietusdārzs.

Ikvienā no mums slēpjas kāda atkarība. Alkoholisms un narkomānija ir tikai sabiedrībā pamanītākās un atzītās atkarības. Bet cilvēki nepamana savu apsēstību ar citām tikpat postošām atkarībām, piemēram, paštaisnumu, upura lomu, pārprastu reliģiozitāti. Rors ļoti atzinīgi vērtē anonīma alkoholiķu 12 soļu programmas panākumus cilvēka garīgajā transformācija. 12 soļu programma virzību viņš pat salīdzina ar Evaņģēlijiem.

Rors R. Ādama atgriešanās. Ādama atgriešanās.

Mūsdienu Rietumu sabiedrībā zēniem un jauniešiem pietrūkst atdarināšanas cienīgu piemēru savu tēvu un vectēvu vidū. Tā ir samaksa par nevērību pret tradīciju un autoritāti. Kas ir vīrieša iniciācija? Ko nozīmē būt īstam vīrietim, un kā par tādu kļūt.

Rors R., Eberts A. Eneagramma. Zvaigzne ABC.

Eneagramma ir pašizziņas un savu ievainojumu dziedināšanas garīgs instruments. Grāmatā izklāstīti deviņi cilvēka rakstura tipi, parādīti orientieri katra tipa attīstībai. Trīs reizes esmu sācis šo grāmatu lasīt, bet tā arī tālu neesmu ticis, jo tas viss man atgādina horoskopus.

Rors R. Gaidot Ziemassvētkus. Meditācijas katrai Adventa dienai. Zvaigzne ABC.

Šī 2017. gada nogalē iznākusī grāmatiņa ir Latvijā populārā autora Ričarda Rora mācības apkopojums īsās esejās, kas sakārtotas lasīšanai katrai Adventa dienai. Lieliska iespēja šīs pārdomas apvienot ar ikdienas meditāciju.

Rors R. Kailā tagadne. Zvaigzne ABC.

Pamatizklāsts par mistisko un kontemplatīvo dzīves redzējumu. Tas ir pretstats mūsdienu Rietumu sadzīvē, politikā un baznīcā valdošajam duālistiskajam piegājienam. Tas nemitīgi meklē un atrod konfliktus, kurus vēl vairāk saasina: „Iespējams, tu esi brīnījies, kāpēc politikā par „stipriem” tiek saukti tie, kas nekad nemaina savu viedokli.”

Rors R. Kritiens augšup. Lietusdārzs.

Kāpēc „kritiens augšup”? Tāpēc, ka kritieni dažkārt ir ļoti vajadzīgi izaugsmei un sava ego deldēšanai. Protams, ja šajos kritienos neapdauzāmies tā, ka vairs nespējam pacelties. Otrs temats šajā grāmatā ir par cilvēka dzīves diviem posmiem – līdz brieduma gadiem un pēc to sasniegšanas. Katram posmam jāizvēlas sava programma, citādi sabiedrībā ir pārāk daudz nīgru veču, kuri nereti vēl ir gana jauni gados.

Rors R. Mīlestības ceļš. Asīzes Franciska alternatīvais garīgums. Zvaigzne ABC.

Ričards Rors izklāsta izklāsta savu skatījumu uz kristietību un mūsdienu pasaules aktuālajiem jautājumiem balstoties uz Svētā Franciska un franciskāņu mācību. Iespējams, ka daudziem tas kļūs par jaunu vai uzticību atjaunojošu skatījumu uz kristietību, Dievu un Kristu. Te arī atradīsimies kopīgo un nošķirošo starp Jēzu kā vēsturisku personu un kosmisko Kristus tēlu.

Rors R. Mūžīgais dimants. Zvaigzne ABC.

Ar mūžīgo dimantu Rors salīdzina cilvēka patieso būtību. Tā ir jāatrod un jāslīpē. „Nebeidzamā interese par mūsu īsto patību, šķiet, mazinās, ja samierināmies ar kādu „veiksmīgu lomu”. Tas nozīmē, ka esam ļāvuši citiem apkārtējiem definēt to, kas esam, lai gan paši to nemaz nesaprotam.”

Rors R. Šeit un tagad. Meditācijas ceļš. Zvaigzne ABC.

Meditācija kā vingrinājums un dzīves filosofija būt šajā mirklī. Par realitātes tiešu uztveršanu un novērtēšanu. Autors apraksta arī dažus praktiskus vingrinājumus.

Rubenis J. Ievads kristīgajā meditācijā. Zvaigzne ABC.

Koncentrēts ieskats kristīgās meditācijas pamatjautājumos. Maza kabatas grāmatiņa meditācijas iesācējiem.

Rubenis J. Viņa un Viņš. Mīlestība. Attiecības. Sekss. Zvaigzne ABC.

Varbūt dažam labam grāmatas nosaukums būs maldinošs un sagādās vilšanos. Būtībā jau grāmata ir par garīgumu un kontemplāciju (meditāciju). Bet būtībā jau arī mīlestības, attiecību un seksa pamatā ir garīga dimensija. Grāmatā ir apkopotas Jura Rubeņa un viņa ievērību guvušo autoru domas, kas sākotnēji veidojušas „Elijas nama” retrītu saturu. Grāmatas sakārtojumā izklāsts virzīts no Viņa un Viņš dimensijas.

Seneka L.A. Vēstules Lucīlijam par ētiku. Zinātne.

Seneka ir spilgts vēlīnās Stojas filosofs. Stoiķi māca, kā saglabāt dvēseles mieru dzīves bangojošajā okeānā. Seneka ir izpelnījies pārmetumus par to, ka viņa dzīve nesaskan ar to, ko pats mācīja. Tomēr jāņem vērā, ka Seneka vēstules savam skolniekam Lucīlijam ir rakstījis mūža nogalē, kad paša pieredze viņam kļuva par pamatu vērtību pārvērtēšanai.

Suzuki Š. Zen prāts, iesācēja prāts. Zvaigzne ABC.

Labākais, ko esmu atradis par zenbudismu latviski. Suzuki vienkārši izklāsta (cik nu zen meistari to atļaujas) zenbudisma būtību un savus ieteikumus meditācijai. Iesācēja prāts jeb shoshin nozīmē jaunatvērtu, ar konceptiem un pārgudriem aizspriedumiem neapgrūtinātu pasaules redzējumu. Meditācijas saprašanā un apguvē tas ir ļoti būtiski.

Šafaka E. Četrdesmit vārtu uz mīlestību. Zvaigzne ABC.

Divi paralēli sižeti par atvērtību mīlestībai. Viens stāsts ir par mūsdienu sievieti, kura četrdesmit gados piedzīvo jaunu atklāsmi par mīlestību; otrs par sūfiju absolūto mīlestības filosofiju. Abos gadījumos stāsts ir par mīlestību un personības garīgo izaugsmi.

Vēra B. Piecas lietas, ko cilvēki visbiežāk nožēlo pirms nāves. Zvaigzne ABC.

Bronija Vēra šajā grāmatā apkopojusi savu pieredzi, ko guvusi kā nedziedināmi slimu cilvēku kopēja. Viņa apcer arī savu meditācijas pieredzi, kā meditācija līdzejusi dzīves grūtajos brīžos. Viņa stāsta par meditāciju kā dziedinošu līdzekli. Vēl šī grāmata ir stāsts par to, kā atsaukties savai sirdsbalsij.

Vēra B. Tavs pārmaiņu gads. 52 esejas par dzīvi bez nožēlas. Zvaigzne ABC.

Grāmata var būt lielisks papildinājums iknedēļas meditatīvām pārdomām gada garumā. Autore ir ļāvusies dzīvei, kas rit patiesas sevis atklāsmes gaitu. Viņai ir dziļa meditācijas pieredze. Šī grāmata ir turpinājums pirmajai Bronijas Vēras latviski izdotajai grāmatai “Piecas lietas, ko cilvēki visbiežāk nožēlo pirms nāves”.

Vilbers K. Īsa visaptverošā vēsture. Jumava.

Kena Vilbera universāli sintētiskais pasaules skatījums, kas palīdz integrāli palūkoties uz cilvēku, izmantojot lielo garīgo tradīciju un modernās zinātnes atziņas. Latviski ir tulkoti jau vairāki Kena Vilbera darbi, taču šo grāmatu iesaku kā sākumu Kena Vilbera integrālās teorijas apgūšanai.