Mēs 2019-08-19T22:32:05+00:00

Mūsu biedrības nosaukumā ir latīņu vārds contemplatio jeb kontemplācija. Tam ir vairākas niansēti atšķirīgas nozīmes. Taču tās visas ir virzītas uz viedumu, iekšēju mieru, dziļāku un plašāku kopsakarību apzināšanos. Kontemplāciju dēvē arī par spēju redzēt ar “trešo aci”, kas apvieno prātu, sirdi un ķermeni. Mūsu darbības mērķis ir palīdzēt meklētājiem apgūt kontemplācijas un meditācijas iemaņas, kā arī nodrošināt iespējas tās pilnveidot.

Darbības virzieni

  • Meditācijas prakse apgūšana un izkopšana – prasmju pamati, pilnveidošanās un praktizēšana, meditācijas iekļaušana ikdienas dzīvē.
  • Meditācijas teorija – meditācijas teorētiskie pamati, meditācijas saikne ar cilvēku, mācības popularizēšana, pētījumu veicināšana.
  • Veicināt integrālu pasaules skatījumu un sevis vietu pasaulē.

Pamatprincipi

  • Meditācijas apguves pamats ir praktiska vingrināšanās. Grāmatu gudrības ir noderīgs palīglīdzeklis, tomēr visa sākums ir praktizēšana.
  • Mūsu aktivitātes un programmas ir domātas sabiedriski aktīviem un sociāli atbildīgiem cilvēkiem. Kontemplācija un meditācija nav norobežošanās sevī.
  • Meditācija dziļākajā būtībā ir universāla, kālab mēs nešķirojam pareizās un nepareizās mācības.

Skola un personālijas

Contemplatio darbības pamatā ir Lasāla Kontemplācijas skolas “Via Integralis” (Šveice) tradīcija, kas apvieno kristīgā misticisma un dzenbudisma mācību. Taču savā praksē un mācībā mēs esam atvērti arī citām kontemplatīvajām tradīcijām un meditācijas skolām, ko apliecina mūsu sadarbības partneri un vieslektori.

Ilmārs Latkovskis

Contemplatio meditācijas skolotājs un retrītu vadītājs. Lasāla Kontemplācijas skolas Via Integralis sertificēts kontemplācijas/meditācijas skolotājs. Filosofijas maģistrs, docētājs Latvijas Kultūras akadēmijā un Rīgas Stradiņa universitātē. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Klusuma un meditācijas istabas idejas autors un vadītājs.

Inga Latkovska

Biedrības Contemplatio vadītāja. Lasāla Kontemplācijas skolas Via Integralis studiju programmas dalībniece. Organizē meditācijas retrītus.

Sadarbības partneri

// Elga Bridžīna Rūsiņa

Elgas Bridžīnas Rūsiņas vadītais centrs Soto Zen Rīga.
Jura Rubeņa vadītā biedrība “Elijas nams”.
Gabriele Geiger – Stappel un Bernhard Stappel vadītais centrs “Via Integralis Freiburg” (Vācija).

Kā vieslektori mūsu meditācijas retrītos ir piedalījušies:
Zenbudistu mūķene Elga Bridžīna Rūsiņa; čaņbudisma tradīcijas mūķene Jifo; Junga mācības analītiskā psiholoģe Ginta Teivāne, integrālā koučinga trenere un “via integralis” studiju programmas dalībniece Žanete Drone, gongu meditācijas lietpratējs un kontemplācijas skolotājs Raivo Sabulis; teologi un kontemplācijas skolotāji Indulis Paičs un Kārlis Žols; teologi Kaspars Simanovičs un Dzintars Laugalis, neirologs un meditācijas lietpratējs Malinka Rambadagalla.

Sazinies ar mums

+371 294 55 254

inga.latkovska@contemplatio.lv