Mēs 2021-12-30T19:29:57+00:00

“Vistālākais ceļojums ir ceļojums iekšup” / Dāgs Hammeršalds

“Contemplatio” jeb kontemplācija mums nozīmē sevis apzināšanos – pamatīgi un ar vērīgu ielūkošanos savā dziļākajā būtībā, savās attiecībās ar līdzcilvēkiem, dabu, visu Universu. Šī brīnišķīgā vistālākā ceļojuma metode ir meditācija gan kā vingrinājums, gan kā dzīves filosofija.

Darbības virzieni

  • Meditācijas prakse – pamatu apgūšana iesācējiem un pastāvīga pilnveidošanās.
  • Meditācijas teorija – pamati, dažādu skolu un zinātnes atziņas.
  • Meditācijas “dzīves filosofija” un saistība ar ikdienas dzīvi.
  • Meditācija kā dialogs starp zinātni, mākslu un reliģiju.
  • Integrāls pasaules skatījums un savas vietas apzināšanās pasaulē.

Pamatprincipi

  • Individuāla, personiski vērīga attieksme pret katru dalībnieku. Mēs to uzskatām par ļoti būtisku, tas atbilst mūsu izpratnei un mēs to varam atļauties, jo darbojamies ar skaitliski mazām grupām.
  • Meditācijas pamats ir prakse. Dzīves pamats ir pati dzīve.
  • Mūsu programmas paredzētas sabiedriski aktīviem cilvēkiem. Kontemplācija un meditācija nenozīmē ieraušanos sevī.
  • Meditācija ir universāla. Mēs nešķirojam pareizās un nepareizās mācības. Tāpat meditācijai nav tiešas un obligātas saistības ar kādu reliģiju, lai arī dažādām garīgajam tradīcijām ir nozīmīga ietekme uz meditāciju.

Skola un personālijas

Contemplatio darbības pamatā ir Lasāla Kontemplācijas skolas “Via Integralis” (Šveice) tradīcija, kas apvieno kristīgā misticisma un dzenbudisma mācību. Taču savā praksē un mācībā mēs esam atvērti arī citām kontemplatīvajām tradīcijām un meditācijas skolām, ko apliecina mūsu sadarbības partneri un vieslektori.

Ilmārs Latkovskis

Lasāla Kontemplācijas skolas “Via Integralis” (Latvija/Šveice) programmas sertificēts kontemplācijas skolotājs. Filosofs. Latvijas Kultūras akadēmijas kursa “Meditācija senajās tradīcijās un mūsdienu praksē” docētājs. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Meditācijas telpas vadītājs un idejas autors. LTV raidījuma “Lielās Patiesības” autors un vadītājs.

Inga Latkovska

Lasāla Kontemplācijas skolas “Via Integralis” (Latvijas/Šveice) programmas sertificēta kontemplācijas skolotāja. Meditācijas retrītu rīkotāja un biedrības “Contemplatio” vadītāja. Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes lektore un pieredzējusi komunikācijas speciāliste.

Sadarbības partneri

// Elga Bridžīna Rūsiņa

Elgas Bridžīnas Rūsiņas vadītais centrs Soto Zen Rīga.
Jura Rubeņa vadītā biedrība “Elijas nams”.
Gabriele Geiger – Stappel un Bernhard Stappel vadītais centrs “Via Integralis Freiburg” (Vācija).

Kā vieslektori mūsu meditācijas retrītos ir piedalījušies:
Zenbudistu mūķene Elga Bridžīna Rūsiņa; čaņbudisma tradīcijas mūķene Jifo; Junga mācības analītiskā psiholoģe Ginta Teivāne, integrālā koučinga trenere un “via integralis” studiju programmas dalībniece Žanete Drone, gongu meditācijas lietpratējs un kontemplācijas skolotājs Raivo Sabulis; teologi un kontemplācijas skolotāji Indulis Paičs un Kārlis Žols; teologi Kaspars Simanovičs un Dzintars Laugalis, neirologs un meditācijas lietpratējs Malinka Rambadagalla.

Sazinies ar mums

+371 294 55 254

inga.latkovska@contemplatio.lv